Instituce Evropské unie

Evropský parlament
Rada Evropské unie
Evropská komise
Soudní dvůr Evropských společenství
Evropský účetní dvůr
Evropský veřejný ochránce práv
Evropský inspektor ochrany údajů

Finanční orgány

Evropská centrální banka
Evropská investiční banka
Evropský investiční fond

Poradní orgány

Hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů

Interinstitucionální orgány

Úřad pro úřední tisky Evropských společenství
Úřad pro výběr personálu Evropských společenství

Decentralizované orgány Evropské unie

Agentury pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech
Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky


[Hlavní strana] [Verze pro tisk] [Nahoru]
Doporučujeme pro vedení účetnictví, daňové poradenství, audit pro firmy i neziskové organizace