Evropská unie

Vlajka státu Evropská unie

Mezinárodní kód státu:

EU

Oficiální název:

Evropská unie

Název v místním jazyce:

Evropská unie

Název v angličtině

European Union

Poloha:

Evropa

Rozloha:

4 325.00 tis. km2, 7. místo na světě

Počet obyvatel:

496.0 mil. obyvatel, 3. místo na světě

Hustota zalidnění:

115 obyv./km2, 86. místo na světě

Hlavní město:

Brusel (Bruxelles), 952 tis. obyvatel

Významnější města:

Hlavní města jednotlivých států

Správní členění:

27 členských zemí

Úřední jazyk(y):

Jazyky všech členských států

Měna:

euro (= 100 centů)

Státní zřízení:

sui generis

Forma vlády:

parlamentární

Hlava státu:

Hans-Gert Pöttering, předseda parlamentu

Obyvatelstvo:


Průměrná délka života žen:

75 let

Průměrná délka života mužů:

70 let

Průměrný věk pro odchod do důchodu:

60.9 let

Roční přírůstek populace:

0.18 %

Obyvatelstvo do 14 let:

18 %

Obyvatelstvo do 65 let:

67 %

Obyvatelstvo nad 65 let:

15 %

Gramotnost:

95 %

Urbanizace:

73 %

Hospodářství:


HDP:

12 673.0 mld. USD

HDP na 1 obyvatele:

25 552 USD

Obyvatel ve službách:

60 %

Obyvatel v průmyslu:

27 %

Obyvatel v zemědělství:

13 %

Inflace:

2.2 %

Hospodářský růst:

2.7 %

Průměrný měsíční plat:

2951.6 €

Nezaměstnanost:

7.9 %

Platí do rozpočtu EU:

0 mld. €

Historie:

Zárodkem ekonomické integrace bylo Evropské sdružení uhlí a oceli založené v r. 1952 šesti evropskými státy (Francií, Itálií, Německem, Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem). V roce 1973 se Evropské společenství rozšířilo na devět států (přistoupili Velká Británie, Irsko a Dánsko). Roku 1981 přistoupilo do ES Řecko, v roce 1986 pak ještě přistoupilo Portugalsko a Španělsko. Roku 1993 vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii (též Maastrichtská smlouva), čímž vznikl vyšší stupeň integrace a změnil se i název => Evropská unie (EU - European Union). Roku 1993 se členy EU staly Rakousko, Švédsko a Finsko. Vytvoření měnové unie předcházely složité přípravy a výsledkem je ustanovení jednotné měny zvané euro, které přišlo do objehu 1. 1. 2002. Při posledním rozšíření v roce 2004, k EU přistoupilo 10 států převážně z bývalého komunistického bloku. V roce 2007 přistoupily další 2 státy Rumunsko a Bulharsko.


Zajímavosti:

Podnebí:

mírné, subtropické

Významné řeky:

Seine, Rhone, Temže, Pád, Tibera, Dunaj, Mohan, Labe

Významné pohoří:

Alpy, Tatry, Karpaty, Skandinávské pohoří

Nejvýše položené místo:

Mont Blanc, (Itálie / Francie), 4 807 m. n. m.

Nejníže položené místo:

Prins Alexanderpolder, (Nizozemsko), -7 m. n. m.

Státní hymna:

Óda na radost

Rok přistoupení do EU:

1952

Počet přepravených pasažérů leteckou dopravou za rok:

589 756 000

Počet mobilních telefonů na 100 obyvatel:

79.9

Počet vojáků v armádě:

1 883 000

Sousední stát(y):

Andorra, Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Makedonie, Monako, Norsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán

MPZ:

-

Délka dálnic:

56 049 km

Délka železnic:

214 804 km

Telefonní předvolba:

-

Internetová doména:

.eu

Domácnosti s připojením k Internetu:

49.0 %[Hlavní strana] [Verze pro tisk] [Nahoru]
Doporučujeme pro vedení účetnictví, daňové poradenství, audit pro firmy i neziskové organizace